Bli medlem

Medlemsavgifter 2015

Ålder

0-20   115kr

21-  375kr

Familj oavsett ålder 450kr

Betala in medlemsavgiften på postgironummer 695778-1 glöm inte att ange namn och adress! Om du betalar via internet måste du även skicka ett e-postmeddelande till vår kassör kassor@upplandsff.org med fullständiga personuppgifter (detta för att medlemskapet i Sportfiskarna skall bli korrekt). Följande information måste lämnas:

  • Namn
  • Personnummer
  • Gatuadress
  • Postnummer och ort
  • Eventuella familjemedlemmars personnummer
  • Telefonnummer
  • e-postadress

Minst en fullbetalande senior per familj. Familj är när alla bor på samma adress, utskick utgår endast till den som är markerad som betalare.

Det är upp till medlemmarna själva att hålla reda på om man redan är ansluten till Sportfikarna genom medlemskap i någon annan klubb. Då blir avgiften till UFF: 140 kr/senior och 175 kr/familj. Dock måste medlemskapsnummer till S.P skickas med för att Kassören i UFF så att ni inte registreras dubbelt.