Kontakta oss

Om du vill få tag i styrelsen, om du har frågor eller idéer om hur klubben ska utvecklas eller om du vill var med och jobba i klubben. Maila till styrelsen@upplandsff.org

 Eller om du vill ha tag i någon enskild i styrelsen maila eller ring enligt nedan

Styrelsen

Post Namn Telefonnummer Mobilnummer E-post
Ordförande  Pathric Eiksson    

patha@upplandsff.org

Vice Ordförande Sebastian Håkansson     Sebastian@upplandsff.org
Sekreterare Lars Johnsson     lars@upplandsff.org
Kassör Rune Johansson 018-251037 0733-372556 kassor@upplandsff.org
Suppleant Mats Tibblin     mats@upplandsff.org
Suppleant  Jan Wennman     Jan@upplandsff.org
Ledamot Nicklas Ahlinder     Nicklas@upplandsff.org