Bli medlem

UFF  Bli medlem i Upplands Fritidsfiskareförening (UFF)! UFF är ansluten till Sportfiskarna i Sverige

Så här blir du medlem: skicka dina personuppgifter; adress och telefonnr, senior, familj eller junior* till kassor@upplandsff.org och betala in årsavgiften till plusgiro 69 57 78-1. Vid medlemskap begär föreningen att få lagra dina personuppgifter – ditt namn, adress och kontaktuppgift. Går du ur föreningen, raderar vi dessa uppgifter. Vi kommer endast att lagra dessa data för att föra medlemsregister. Vi kommer inte att lämna uppgifterna vidare till någon utomstående part. Vid begäran lämnar vi ut de uppgifter vi har om dig till dig. Vi rättar också felaktigheter eller tar bort dina uppgifter om du så begär det. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke. Vid nytecknande av medlemskap begär Sportfiskarna ditt personnummer, detta för att Sportfiskarna behöver personnumret för att en försäkring kopplad till ditt medlemskap ska vara aktiv. Vår kassör vidarebefordrar personnumret till dem, men lagrar inte ditt personnummer.

Som medlem i UFF får du:

  • Medlemskap i Sportfiskarna och tidningen
  • Möjlighet att lära känna andra fiskeintresserade
  • Möjlighet att hyra båtplats i Ekoln vid Villa Fristad i mån av plats
  • En bild som visar inomhus, silver

Automatiskt genererad beskrivningMöjlighet att ta del av vårt fantastiska Klubbhus
  • Möjlighet att medverka i UFF-s tävlingar och mästerskap
  • En väldigt härlig gemenskap!

Vi hoppas att du kommer

  • Hitta nya vänner för livet
  • Fånga mycket härlig fisk
  • Lära dig och lära ut
  • Känna stolthet kring UFF och ditt medlemskap!

Vår hemsida finns på: www.upplandsff.org eller på Facebook

*Kostnad för medlemskap; senior 430 kr / år, familj 550 kr / år, junior upp till 20 år 115 kr / år

båtplats (i mån av plats, kösystem) 1600 kr / år och medverkan vid aktivitetsdagar

För att du ska kunna stå i kö för att hyra båtplats, måste du vara medlem i UFF, uppgifter om båtplatser bevaras av den båtplatsansvarige – skicka E-mail till batman@upplandsff.org